Para algıdır!

Değer takas etme, Tranfer etmek!

Bir saatlik çalışmanız karşılığı nedir? Tüm mesele bu sayın…

Bir şey bir şey eder.

Var oluştan beri böyledir. Bir şeyi bir şeye dönüştürme, değerleme.

Değişim de dönüşüm birbirinin içinde yuvarlanır gider. Uzatmayayım.

Dünyanın her yerinde çalışan, hatta aynı işi yapan insanların çalışma 1 saatlik çalışma karşılığında aldıkları “şey” aynımıdır?

Şimdi denklemin basit tarafını tanımladık. Dünyanın her yerinde aynı işi yapan aynı insanların 1 saati karşılığında aldıkları hizmet ve ortak ürünler ne kadar “şey” dir?

Denklemin diğer tarafı zor olandır? Şey: o şey nedir? neyle kıyas edilir? ne kadar ne “şey” eder? Konuşulması ve artık tartışılmaya başlayan şey budur?

O şey ortak ve eşit olmalıdır. Bunu ne sağlayabilir. Buna ortak bir “şey” lazım. Kimsenin kontrolünde olmayan ve çok çalışanın elinde olması gereken şey. Belki ilk başlarda o “şeye” eşit şartlarda sahip olamayacağız. Ama ilerde, evet belkide başaracağız.

O yüzden hiç “para” demeden de bir sistem kurulabilir ve yönetilebilir. Yeter ki o “para” kimseye bağlı ve tekele sahip olmasın. O zaman dünyanın her yerinde aynı işi yapan bir insanın bir saatinin değeri ortak olur. Ekonomik ve tarihten gelen başarısız yönetimlerin başarısızlığını şu anki nesil yaşamamış olur. Tüm dünya vatandaşlarına ortak rekabet şansı verir.

Paranın milliyet ve yönetimlerin ekonomi yönetimindeki geçmiş ve gelecek başarısızlıklarından etkilenmeden, kimliksiz ve renksiz ortak bir değer tranfseri mevcut dünyamızın ciddi bir problemini çözmüş olur.

Ürününü satan satıcı parasının cinsi milliyetine bakmaksızın temsil şansı eder. Rakiplerinin karşısına daha güçlü durabilir.

İletişim – Eğitim Programlarımız